Lượt xem: 82008

sigfeed

roto-braille

    Đến nay, hệ thống nạp trên máy gấp dán là phương pháp thủ công. Vì vậy, nó là cần   quá nhiều người lao động trong việc chịu trách nhiệm cung cấp nạp giấy, Máy dán hộp tự động trong trường hợp hơn 2 cho tốc độ cao. Kết quả là, chi phí sản xuất tăng lên với chi phí lao động tăng cao và hiệu quả có được với sức mạnh thể chất của người lao động giảm. Sử dụng nạp (Sig Feed ) được cài đặt trước phần trung chuyển của máy thư mục dán từ trước một cách riêng biệt, bạn có thể tải thùng carton Máy dán đối tượng về số lượng và làm việc ở tốc độ cao với các nhân viên tối thiểu. Cũng thông qua các hệ thống nạp ổn định,  mong rằng bạn có thể cắt giảm chi phí thủ công bằng cách cắt giảm chi phí lao động. Signature Sig Feed của chúng tôi có thể được cài đặt vào thư mục   tất cả các máy khác cũng như tất cả thư mục SIGNATURE GLUER của chúng tôi.
 
  •  Thông số kỹ thuật
 
 
1. Open blank width 100~900mm
2. Blank length 90~600mm
 
  •  Thông tin về sản phẩm,đặt hàng

              Phòng Kinh doanh : 

TEL . +84650 358 9456 ˜ 8 / FAX  +84650 3635 300
Hp : 0908501609 / 090 88 99 375
Email : sales_vn@acegluer.com 


 Previous page      Back to top      Share facebook     Send list Yahoo